Rozwód kościelny – co warto wiedzieć?Spread the love

Rozwód kościelny to pojęcie, które jest znane zdecydowanej większości z nas. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, co się pod nim kryje. Warto byłoby więc dowiedzieć się, czym różni się unieważnienie małżeństwa w kościele katolickim od rozwodu cywilnego. Warto także mieć świadomość tego, jak można starać się o unieważnienie małżeństwa kościelnego.

Czym jest stwierdzenie nieważności małżeństwa?

Warto zaznaczyć, że rozwód kościelny to pojęcie, którego w Kodeksie prawa kanonicznego nie znajdziemy. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że ślub kościelny oznacza zawarcie związku małżeńskiego, który jest węzłem nierozerwalnym i trwałym. Kościół otacza więc małżonków szczególną troską i zależy mu na tym, aby żyli w zgodzie i szczęściu przez długie lata. Małżonkowie ślubują sobie wierność i miłość do samej śmierci, dlatego jedynie Bóg może zakończyć małżeństwo, odbierając życie jednemu ze współmałżonków. Dlatego też, prawo kanoniczne nie dopuszcza rozwodu kościelnego, a jedynie stwierdzenie nieważności małżeństwa. To właśnie jest tzw. rozwód kościelny. Jeżeli do stwierdzenia nieważności małżeństwa dojdzie, będzie to oznaczało, że węzeł małżeński nigdy nie powstał, bo małżeństwo nie było ważnie zawarte. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest dość skomplikowany. Ponadto, każdy kto chce się ubiegać o tak zwany rozwód kościelny, musi udowodnić istnienie przesłanek, mogących prowadzić do unieważnienia małżeństwa. Warto byłoby więc gromadzić ewentualne dowody. Oczywiście rozwód kościelny może być przeprowadzony jedynie w odniesieniu do ślubu kościelnego. Nawet jeżeli wcześniej zostanie orzeczony rozwód cywilny, sąd kościelny nie będzie brał tego pod uwagę. Rozwód kościelny nie stanowi zaś podstawy prawnej do orzeczenia rozwodu cywilnego. Niestety, nadal wiele par nie zdaje sobie z tego sprawy. Dobrze byłoby więc pamiętać o tym, aby uniknąć przykrych nieporozumień. Jeśli zależy nam zarówno na rozwodzie cywilnym, jak i kościelnym, musimy przygotować się na dwie rozprawy.

Unieważnienie małżeństwa – jak je uzyskać?

Wiele osób zastanawia się nad tym, jak właściwie przebiega rozwód kościelny w zgodzie z prawem kanonicznym. Aby mógł się odbyć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, jedno z małżonków musi wnieść skargę do właściwego miejscowo sądu kościelnego. Dobrze byłoby skorzystać z pomocy, którą świadczy adwokat kościelny. Bardzo istotne jest właściwe przygotowanie skargi powodowej. Należy zawrzeć w niej przesłanki, które zdaniem powoda powodują nieważność małżeństwa.

Jakie przesłanki mogą powodować unieważnienie ślubu kościelnego?

Celem złożenia skargi powodowej jest nie tylko rozpoczęcie procedury, jaką jest stwierdzenie nieważności małżeństwa, ale również wskazanie przesłanek, które na to pozwalają. Okazuje się, że jest ich całkiem sporo. Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego może zostać orzeczone wtedy, gdy kobieta ma mniej niż 14 lat, a mężczyzna mniej niż 16 lat. Skargę powodową można również uzasadnić tym, że w trakcie ceremonii ślubnej zaistniały wady zgody małżeńskiej. Przykładem takiej wady może być chociażby niedojrzałość małżonka. Warto zaznaczyć, że niedojrzałość może stanowić przeszkodę w prawidłowym wykonywaniu obowiązków małżeńskich. Właściwy sąd kościelny może także unieważnić małżeństwo z przyczyn natury psychicznej. Zatajenie choroby psychicznej przed ślubem nie powinno mieć więc miejsca. Jeżeli jednak strona wiedziała o chorobie, rozwód kościelny wcale nie musi zostać orzeczony i warto mieć tego świadomość. Prawo kanoniczne przewiduje nieważność małżeństwa także wtedy, gdy jedno z małżonków dokonało wieczystego, publicznego ślubu czystości. Wśród przesłanek stwierdzających nieważność małżeństwa wyróżnić należy również podstęp, impotencję, a także wady samego obrzędu. Para może uzyskać rozwód kościelny także wtedy, gdy między małżonkami występuje istotne pokrewieństwo. W niektórych przypadkach para sama nie zdaje sobie sprawy z tego, że istnieje między nią pokrewieństwo. Poznanie prawdy na temat pokrewieństwa może być więc ogromnym szokiem. Niemniej jednak, jest to przesłanka, która w wielu przypadkach skutkuje unieważnieniem małżeństwa.

Jak przebiega procedura unieważnienia małżeństwa?

Wiele osób zastanawia się nad tym, jak właściwie przebiega procedura związana z rozwodem kościelnym. Jak wspomniano wyżej, aby doszło do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego, muszą zaistnieć określone przesłanki. Konieczne jest także wniesienie skargi powodowej. Warto zaznaczyć, że cała procedura musi przebiegać zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Po wniesieniu skargi powodowej, zostaje wydany dekret przez przewodniczącego trybunału kościelnego. Skarga może zostać przyjęta bądź odrzucona. Jak nietrudno się domyślić, przyjęcie skargi powodowej rozpoczyna proces, jakim jest unieważnienie małżeństwa. Sądy kościelne nie zezwalają na to, aby sprawa o rozwód odbywała się publicznie. Zeznania świadków oraz stron są wysłuchiwane za zamkniętymi drzwiami.

Ile kosztuje rozwód kościelny?

Wiele osób zastanawia się nad tym, jak kosztowne jest unieważnienie małżeństwa. Ciężko jednak udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Co do zasady, koszt rozwodu kościelnego to około 2 tysiące złotych. Warto jednak zaznaczyć, że dochodzą jeszcze koszty związane z wynajęciem adwokata kościelnego. Niekiedy, konieczne jest powołanie biegłego sądowego, co również wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Adwokat kościelny – kim jest?

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, kim właściwie jest adwokat kościelny i dlaczego warto byłoby skorzystać z jego usług. W tym miejscu dobrze by było zaznaczyć, że w trakcie procesu, powoływany jest tak zwany obrońca węzła małżeńskiego. Jak nietrudno się domyślić, będzie on podważał argumenty powoda. Adwokat kościelny może więc pomóc w walce z argumentacją wspomnianego obrońcy. Rolę adwokata kościelnego pełni oczywiście prawnik, dla którego prawo kanoniczne nie ma tajemnic. Co ciekawe, nie musi być to osoba duchowna. Do zadań adwokata kościelnego należy między innymi sporządzenie skargi powodowej, a także pomoc w przesłuchiwaniu świadków czy sporządzanie akt.

Czym skutkuje rozwód kościelny?

Wiele osób zastanawia się nad tym, czym właściwie skutkuje rozwód kościelny. Dzięki niemu dochodzi do unieważnienia małżeństwa, a osoby, które go uzyskały nie mają już wobec siebie żadnych obowiązków małżeńskich. Mogą więc wejść ponownie w związek małżeński z innymi osobami. Rozwód kościelny nie jest oczywiście żadnym grzechem, czego obawiają się niektóre osoby. Osoby, wobec których sąd kościelny orzekł unieważnienie małżeństwa mogą więc przystępować do sakramentu Eucharystii, o ile żyją w zgodzie z zasadami wiary katolickiej. Jeżeli jednak nie doszło do rozwodu cywilnego, na gruncie prawa, para nadal jest małżeństwem. Niestety, rozwód cywilny wiąże się z dodatkowymi kosztami, dlatego niektóre osoby z nim zwlekają. Jeśli jednak zależy nam na ponownym zawarciu ślubu konkordatowego, musimy złożyć także pozew o rozwód cywilny. W przeciwnym bowiem razie, zawarcie ponownego małżeństwa na gruncie prawa kanonicznego i cywilnego nie będzie niestety możliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *